Vermissing of Moord?

Onze eerste expositie had als titel Vermissing of Moord.

In 1983 werd bij de gemeentepolitie Venlo aangifte gedaan van vermissing van een 28 jarige man. Deze werd later in de Maas bij Wanssum teruggevonden.

Aanvankelijk was het niet duidelijk of het alleen een vermissing betrof of dat er sprake was van een misdrijf.

De moeilijkheid in deze zaak was dat het gevonden lijk niet meteen geïdentificeerd kon worden. Er werd een onderzoek ingesteld door een team samengesteld uit rechercheurs van de Rijkspolitie (vindplaats Wanssum) en de de gemeentepolitie Venlo (Vermissing slachtoffer).

Uit de sectie op het lijk bleek al snel dat er sprake was van een misdrijf. Maar bij het vaststellen van de identiteit moesten technieken worden toegepast, die tot dan toe in Nederland nog niet toegepast waren.

Onderzoek naar vingerafdrukken kon niet. Geen vingerafdrukken meer aanwezig op het lijk dat te lang in het water gelegen had. Vergelijking van de gebitsstatus ging niet, omdat van de vermiste persoon geen gebitsstatus aanwezig was bij een tandarts. Uit onderzoek naar de skelet bleek wel dat het een man was en dat zijn leeftijd circa 28 jaar oud moest zijn geweest. Onderzoek naar de gedragen trui en aanwezige haren was ook een doodlopend spoor.

In 1984 was uit publicatie bekend dat er goede resultaten waren bereikt met fotoprojectie op de schedel om vast te stellen wat de identiteit van onherkenbare lijken was. In Nederland werd een deskundige gevonden, die een dergelijk onderzoek kon uitvoeren. Dat was professor Georg Maat van de Universiteit Leiden. Hij wist uiteindelijk. Uit 12 foto’s een foto te herleiden op de gevonden schedel, waardoor de identiteit van het lijk kwam vast te staan.

Daarna werd bekend wie de vermiste man hadden vermoord. Zij werden gearresteerd en verhoord. Beide verdachten bekenden de moord cq doodslag en werd in Roermond veroordeeld en in hoger beroep in Den Bosch vrijgesproken. Twee pathologen-anatoom kregen bij het gerechtshof onenigheid met elkaar en daardoor was het voor het gerechtshof niet duidelijk wat de doodsoorzaak was geweest. In geval van twijfel in het voordeel van de verdachte, Beiden werden ondanks een bekennende verklaring vrijgesproken en zijn nooit meer veroordeeld.

Alle facetten van dit onderzoek waren te zien in deze tentoonstelling.